Categories
Blogg

Vad exakt är en legal entity identifier?

En LEI (Legal Entity Identifier) är ett unikt, alfanumeriskt ID-nummer som tilldelas företag och andra juridiska personer för att identifiera dem vid finansiella transaktioner. LEI-nummer används bland annat för att registrera företag i internationell handel och finansiella transaktioner.

Viktigt att veta om LEI

Vid tiden för finanskrisen 2007-2008 insåg tillsynsmyndigheterna att det inte fanns någon unik identifierare som var unik för varje finansinstitut i hela världen.

Detta innebar att varje land hade olika kodsystem för att känna igen motparten i finansiella transaktioner.

Det var därför omöjligt att identifiera varje företags transaktioner, identifiera motparten i de finansiella transaktionerna och beräkna det totala riskbeloppet.

Detta resulterade i svårigheter att bedöma enskilda företags riskexponering, analysera risker på olika marknader och lösa problemen med krisande finansinstitut.

Detta är en av de faktorer som försvårade den tidiga utvecklingen av finanskrisen.

Vad är en investering?

Investering är att sätta in pengar i tillgångar för att tjäna pengar på dem. Investeringar kan vara i aktier, obligationer, fastigheter, guld eller andra värdepapper.

Vilka är fördelarna med att investera?

Det finns många fördelar med att investera, men det är inte alltid lätt att förstå vad det innebär. En av de största fördelarna med att investera är möjligheten att tjäna pengar på din investering. Det betyder att om du investerar i ett företag som växer och utvecklas kan du tjäna bra pengar på din investering.

En annan fördel med att investera är att du har möjlighet att få bättre avkastning på din investering. Om du investerar i aktier kan du få bättre avkastning på din investering än om du investerar i obligationer.

Vad bör du tänka på innan du investerar?

Det finns många saker att tänka på innan man investerar i något. Först och främst måste du fundera på vad du vill uppnå med din investering. För det andra måste du överväga hur mycket du vill investera och hur stor risk du är villig att ta.

En av de saker som du också måste tänka på är vilken typ av investering du vill göra. Det finns olika typer av investeringar och alla har sina för- och nackdelar.

Läs mer på https://leiservice.se/