Categories
Blogg

Larm för byggen, container och byggbodar

Det finns idag en ökad risk för inbrott och stöld på byggarbetsplatser, renoveringar och i utrymmen där det förvaras dyrbara verktyg, material och inventarier. Det handlar om att största möjliga utsträckning och i ett tidigt skede få larm om pågående brott och därmed snabbt kunna avvärja kostsamma inbrott och stölder. Lösningen för detta kallas för larmväska och funktionen den bidrar med är att skapa en tillfällig, portabel larmlösning som kan flyttas från arbetsplats till arbetsplats.

Olika scenarion

Vi har pratat med en mängd företag inom byggnation, installation och montering och samtliga målar upp samma bild: -Det finns en ökning av stölder på svenska byggarbetsplatser. Detta beror på att tjuvar enkelt kan få tag i snabbomsatta verktyg, material och inventarier. Exempel på stöldbegärliga ting kan vara:

 • Vitvaror som inte installerats
 • Värmepumpar och ventilation
 • Batteri och eldrivna verktyg
 • Metall
 • Dyrbara material
 • Fordon och diesel

Det man, som byggare eller montör, kan få som konsekvens är ofta inte det först synliga. Problematiken kommer i att:

 • Försäkringen täcker men självrisken är dyr
 • Svårt att få tag i nya produkter som ska installeras hos kunden
 • Du inte kan arbeta på grund av att du inte har material och verktyg.

En larmväska kan skydda

En larmväska kan enkelt beskrivas som ett allt i ett larm och utan att gå in på för mycket tekniska detaljer så är det en väska som innehåller ett komplett larmsystem. Du kan, av seriösa leverantörer, få en skräddarsydd larmväska som uppfyller de behov på säkerhet som du har. En professionell larmväska har komponenter från beprövade larmtillverkare. Detta för att säkerställa att ditt larm fungerar som det ska. Var försiktig om du ser en larmväska som är ovanligt billig. Det finns ofta en anledning till detta och syftet med att skydda med en säker, portabel larmlösning.

Dieselstölder

Dieselstölder ökar dramatiskt på svenska arbetsplatser eftersom drivmedel i alla dess former blivit otroligt kostsamt. Stölden påverkar, förvisso, inte möjligheten att arbeta men kostnaden för svinn av drivmedel påverkar företagets ekonomi negativt. Du kan med välutrustade larmväskor skapa en larmzon för dina fordon genom att, exempelvis, sätta ut ridådetektorer runt dina fordons uppställningsplats. 

Bemannad larmcentral

Seriösa och professionella leverantörer av larmväskor, bygglarm och portabla larm kan koppla sina larm mot bemannad larmcentral. Detta medför att du inte behöver ha anställda som ska ta ansvar för larmet och eventuella utlösta larm. Detta kan skötas direkt av larmcentralen som kan skicka både väktare och tillkalla polis eller brandkår.

Sammanfattning

 • Gör en konkret analys av det du behöver skydda och försök förutse var tjuvar kan slå till
 • Välj bygglarm och larmväskor från företag som levererar professionell utrustning
 • Ta hjälp av detta företag för att skapa en skräddarsydd lösning som uppfyller dina behov.