Categories
Blogg

Mäta radon: Viktigt för en hälsosam inomhusmiljö

Nu när radonsäsongen är i full gång är det hög tid att ta initiativ och mäta radonhalten i ditt hem. Beställning av radondosor från ett SWEDAC-ackrediterat laboratorium möjliggör en enkel och pålitlig långtidsmätning, som ger ett noggrant årsmedelvärde.

Att mäta radon är inte bara ett förebyggande åtgärd utan en nödvändighet för att säkerställa en sund inomhusmiljö. I bostäder och offentliga byggnader är det rekommenderade gränsvärdet för radonhalten 200 Bq/m³. Forskning från Strålsäkerhetsmyndigheten visar att radon är den näst vanligaste orsaken till lungcancer i Sverige, och omkring 500 fall av lungcancer tillskrivs radonexponering varje år. Uppskattningsvis har cirka 325,000 svenska bostäder radonhalter överstigande det rekommenderade 200 Bq/m³.

En långtidsmätning är den mest pålitliga metoden för att få en korrekt överblick över radonhalten och erhålla ett tillförlitligt årsmedelvärde. Genom att placera ut radondosor under minst 60 dagar under eldningssäsongen från den 1 oktober till den 30 april, kan man enkelt och kostnadseffektivt genomföra mätningen själv. Efter att mätperioden är avslutad skickar du tillbaka dosorna för analys. Inom cirka en vecka erhåller du en ackrediterad mätrapport som tydligt indikerar om förhöjda radonhalter är närvarande eller ej.

Radon kan förekomma överallt, vilket gör en radonmätning viktig oavsett var du bor. Vid specifika händelser, såsom vid husköp, efter ombyggnation, förändringar i ventilation eller uppvärmning, nybyggnation eller om det har gått över tio år sedan den senaste mätningen, är det extra kritiskt att utföra en radonmätning. Om du har misstankar om radon är det också en god idé att agera snabbt.

Om mätningen visar att radonhalten överstiger 200 Bq/m³ är det avgörande att vidta lämpliga åtgärder för att minimera risken för hälsoproblem. Åtgärderna kan omfatta att förbättra luftomsättningen, täta eller isolera utrymmen. För de fall där radon finns i hushållsvattnet kan behandling genom luftning eller användning av kolfilter vara nödvändig.

Att mäta radon är inte bara ett sätt att förebygga hälsorisker utan en nödvändig investering för en säker och hälsosam boendemiljö. Beställ radonmätning idag!